Δημοσιεύτηκε στις 26 Απρ 2020

Το ταξίδι του Λόγου

Ορόσημα έως 4  ετών

~Η ομιλία του παιδιού σας πλησιάζει περισσότερο αυτή των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό
~Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών έως το 3
~Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα
~Καταλαβαίνει τους αριθμούς μέχρι το 3
~Αναγνωρίζει μέχρι 3 βασικά χρώματα
~Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις 4 -8 λέξεις
~Σωστή χρήση γραμματικής
~Ακούει μια ιστορία και απαντά σε ερωτήσεις
~Περιγράφει την μέρα του στο σχολείο
~Αναμεταδίδει ακριβώς μια ιστορία
~Δίνει σύνθετες απαντήσεις
~Γνωρίζει την χρήση αντικειμένων
~Καταλαβαίνει τις έννοιες του χώρου

Αναζητήστε βοήθεια αν:

~Δυσκολεύεται να αρχίσει μια πρόταση ή αν επαναλαμβάνει συλλαβές ή λέξεις
~Χρησιμοποιεί μικρές και όχι σωστά οργανωμένες προτάσεις
~Η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή
~Δεν μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.