Δημοσιεύτηκε στις 26 Απρ 2020

Το ταξίδι του Λόγου

Ορόσημα έως  3 ετών:

~Ο λόγος είναι καταληπτός 50-75%
~Δείχνει τις εικόνες στο βιβλίο ονομάζοντάς τις
~Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος
~Καταλαβαίνει την λειτουργία των αντικειμένων
~Καταλαβαίνει απλές ιστορίες
~Κάνει ερωτήσεις
~Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις, με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο
~Χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις

Αναζητήστε βοήθεια αν:

~Η ομιλία του παραμένει δυσκατάληπτη
~Χρησιμοποιεί μόνο λίγα ρήματα ή/ και καθόλου άρθρα ή επίθετα
~Δεν  χρησιμοποιεί πληθυντικό
~Δεν κάνει απλές προτάσεις
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.