Δημοσιεύτηκε στις 26 Απρ 2020

Το ταξίδι του Λόγου

Ορόσημα 1 έως 2 ετών:

~Ονομάζει οικεία αντικείμενα
~Προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις
~Επαναλαμβάνει λέξεις που ακούει σε συνομιλίες
~Καταλαβαίνει απλές και σύνθετες οδηγίες
~Λέει το όνομά του
~Χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις

Αναζητήστε βοήθεια αν:

~Αν το λεξιλόγιό του, εκτός από «μαμά» και «μπαμπά» , διαθέτει ελάχιστες λέξεις
~Αν η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη
~Αν δεν συνδυάζει 2 λέξεις για να σχηματίσει σύντομες φράσεις και προτάσεις
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.